Microreserva de Flora  Tornar

Són zones protegides, de menys de 20 hectàrees, per a la conservació i seguiment d'espècies botàniques rares, endèmiques o amenaçades. A Dénia existeixen microreserves de flora en diferents entorns:

Parc Natural del Montgó, una en la Cova de l’Aigua i l'altra en el Barranc de l’Emboixar, ambdues senyalitzades.

Àrea de les Rotes, existeixen 3 microreserves de flora, totes senyalitzades.