Barri del Centre Històric

INTERÉS HISTÒRIC


Conformat principalment pels carrers Loreto, Cavallers, Major, Sant Josep i carrers adjacents. Este barri s'integra dins la trama urbana dels segles XVI i XVII i encara conserva un interessant conjunt de cases construïdes a les darreries del S. XVIII i durant el S. XIX, sent representatives de la riquesa i la burgesia que es va crear al voltant del fenomen de la pansa.

Val la pena un passeig per este barri visitant el carrer Cavallers on trobarem el Museu Etnològic – típica mostra de casa burgesa de l'època on s'exposa l'evolució de la ciutat durant el S.XIX i la importància del comerç de la pansa-, el carrer Loreto, carrer de vianants on trobarem xicotetes terrasses de bars i restaurants, comerços, el convent i l'Església de la Mare de Déu de Loreto (la qual és visitable), els carrers majors i Sant Josep.