Com rodar a Dénia volver

Rodatge que requerisca ocupació de via pública

Per a rodar en espais públics en els quals s'entorpirà el trànsit de vehicles i el pas de persones, és necessari sol·licitar un permís de rodatge. Aquest s'ha de tramitar a través de la SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA.


Per a això s'ha d'emplenar un imprés i aportar la documentació i informació requerida. La sol·licitud ha de dirigir-se al DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ: ÀREA DE SEGURETAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS, aquest revisarà la sol·licitud i emetrà el permís.

El termini de resolució és de 3 mesos.

Més informació:
Per a realitzar el tràmit
Descarregar imprés


Dades de contacte

Departament de Governació de

l´Ajuntament de Dénia

Telèfon 965 780 100

Extensions: 1302 i 1303

governacio@ayto-denia.es

Rodatge que no requerisca ocupació de via pública

No és necessari sol·licitar permís de rodatge en el cas que es rode càmera en mà o amb un trípode, l'equip estiga format per poques persones, i el rodatge no dificulte el trànsit de vehicles i/o pas de vianants per espais públics.

No obstant això, s'ha d'informar sobre les dates i llocs de rodatge a DÉNIA FILM OFFICE, i proporcionar una còpia de l'assegurança de responsabilitat civil, amb la finalitat de posar-lo en coneixement de la Policia Local i evitar possibles problemes durant el rodatge.

Dades de contacte

Dénia Film Office

Eva Asperilla

Telèfon 966 42 23 67

gestionturismodenia@gmail.com


Rodatge al Castell

Per a rodar al castell de la ciutat, en tractar-se d'un espai públic, s'han de seguir els tràmits de sol·licitud exposats anteriorment, depenent del tipus d'ocupació del mateix i de la complexitat del rodatge.

Rodatge al port de Dénia

Per a rodar en la zona del port que és de domini públic, s'ha de sol·licitar el permís a l'AUTORITAT PORTUÀRIA de la ciutat.

Per a rodatge simple amb càmera en mà o trípode, l'equip del qual siga reduït, només es requereix informar l'AUTORITAT PORTUÀRIA.

Per a rodatge més complex que requerisca el muntatge d'un set, amb un equip més nombrós de persones, és necessari realitzar una sol·licitud i dirigir-la al SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE PORTS, DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS, AEROPORTS I COSTES.
El termini de resolució és mínim d'1 setmana.

Més informació:
Per a realitzar el tràmit


Dades de contacte

Autoritat Portuaria

Telèfon 966 428 240

Telèfon mòbil  619 042 151

puertos_denia@gva.es

Rodatge en els ports esportius

Per a rodar en els ports esportius, s'ha de sol·licitar prèviament un permís a l'Autoritat Portuària, tal com s'exposa anteriorment, i a més s'ha de sol·licitar el permís corresponent a la direcció dels mateixos ports.

Rodatge a les platges

Per a rodar a les platges de la ciutat és necessari sol·licitar el permís al SERVEI PROVINCIAL DE COSTES D'ALACANT.

Dades de contacte

Servei Provincial de Costes d´Alacant

Telèfon 965 213 270

bzn-dcalicante@miteco.es

Rodatge al Parc Natural del Montgó

Per a rodar al parc és necessari sol·licitar un permís a l'OFICINA DE DIRECCIÓ d'aquest.

Dades de contacte

Centre d´Interpretació del Parc Natural del Montgó 

Telèfon 966 467 155

Telèfon mòbil 679 196 461

parque_montgo@gva.es