Coves Turístiques volver

REGIÓ MARINA ALTA

Visita les coves de la regió de la Marina Alta i descobrix aquestes curioses cavitats naturals que han servit de recer a persones i animals des de l'Antiguitat.

COVA DEL RULL

La Cova del Rull es descobrix en 1919 per José Vicente Mengual (El tio Rull) quan a l'anar de cacera amb el seu gos seguint a un conill, este va entrar en un forat i va descobrir llavors esta cavitat natural.

Des del punt de vista geològic, La Vall d'Ebo està situada en una regió amb característiques geològiques tan interessants que ja des de temps llunyans han merescut l'atenció de nombrosos professionals i especialistes

MÉS INFOCOVA DE LES CALAVERES

La Cova de Les Calaveres és una de les més antigues. Segons les proves realitzades en ossos trobats d'humans i animals, s'establix que la vida estava present fa més de 50.000 anys.


MÉS INFO