BONES PRÀCTIQUES DEL CICLISTA volver

  -  El ciclista SEMPRE ha de portar amb si la seua documentació (carnet d'identitat o passaport).

   -   Ha de complir-se les normes de circulació. Aquestes normes i la senyalització oposada al llarg del recorregut prevaldran SEMPRE sobre les rutes i tracks presents en aquesta informació.

  -  S'ha de circular amb responsabilitat i respecte cap a la resta d'usuaris de la carretera i sense haver consumit alcohol o drogues.

   -     És obligatori l'ús de casc.


  -   No ha d'usar-se el telèfon mòbil en marxa. També està prohibit l'ús d'auriculars per a escoltar música.

  -    Ha de circular-se en fila d'un o de dues en dues. I sempre, si és possible, pel voral o en la seua absència el més a la dreta possible.

  -    Està prohibit circular per autovia o autopista. És recomanable fer-se veure en situacions d'escassa visibilitat.


 -  El grup de ciclistes podrà anar acompanyat d'un vehicle degudament senyalitzat (senyal V-22).

  -   S'ha de respectar el medi ambient. No han de tirar-se embolcalls ni desaprofitaments.