H*****Dénia La Sella Golf Resort & Spa

Hotel 5 estreles amb àrees de reunió interiors i exteriors, flexibles per a albergar activitats temàtiques i esdeveniments personalitzats.

Espais dels quals disposa per a esdeveniments d'empresa: 6
sales + 1 gran sala divisible en 4, en total 10 sales.

Capacitat màxima Sala format Teatre: 377 pax
Capacitat màxima Sala format Cocktail: 377 pax

MATERIAL AUDIOVISUAL

Video Eventos
Videos salón Granadella
Video Automoción

Temporada de apertura: Todo el año

Alquería de Ferrando s/n (03749 Jesús Pobre)

Tel.: 96 645 40 54
Email.: mice@lasellagolfresort.com

WEB
www.lasellagolfresort.com