L'Ajuntament

INTERÉS

De l'Edifici de l'Ajuntament cal destacar la seua façana amb sis sòlids arcs de mig punt, així com els finestrals de les duess plantes superiors.

En la façana i en les escales d'accés al Carrer Hospital s'ubiquen dues inscripcions romanes procedents del Fòrum de Dianium.

Si pujem per les escales ubicades junt a l’Ajuntament arribarem al Castell de Dénia (veure recorregut Castell-Museu Arqueològic).

Tot i que el seu origen és del segle XVII, el que hui veiem és resultat d’una profunda reforma de principis del S.XIX, en particular entre 1812 i 1848, la qual es fa palés tant en l’estructura arquitectònica com en els elements constructius que la componen.

Altres remodelacions van tindre lloc entre 1873 i 1900, encara que la més cridanera fou la construcció del xicotet campanar de pedra calcària que corona l’edifici i emmarca el rellotge.

Crida l’atenció la façana principal, armada amb blocs de pedra tosca. De les tres plantes, en la planta baixa trobem sis arcades de mig punt amb robustos pilars com a suport.

Resulta rellevant la inscripció d’època romana incrustada enmig de la façana principal, així com una altra inscripció situada en la banda de l’edifici que dóna al Carrer Hospital, ambdós pertanyen al fòrum de Dianium, així com els dos pedestals romans d’accés al susdit carrer.

 

Plaça de la Constitució, 10  

Tel.: 96 578 01 00

WEB
www.denia.es