Oficina d´Objectes Trobats

Departament municipal de Policia.

Partida Madrigueres Sud, 14 A 

Tel.: 96 578 01 90 
Email.: policia@ayto-denia.es

WEB
www.policia.denia.es