Sant Mateu Apòstol

L’església és la primera construcció pública de La Xara. La seua construcció comença l’any 1877, finalitzant-se 5 anys després, l’any 1881.

La construcció és fonamenta en murs de càrrega exterior, de pedres calcàries unides amb morter. A l’interior 3 naus configuren l’espai, separades per pilars de pedra arenosa, formant una sèrie de bells arcs que són els que sostenen la coberta de dos aigües. A l’exterior en el Carrer Pilars quatre contraforts assenyalen i defenen les línies dels pilars.

L’any 1902 acaba la construcció de l’Abadia , la qual posseïx un portal i unes finestres molt interessants, un dels millors treballs dels mestres pedrapiquers. Posteriorment es realitzen les obres del campanar, que fou inaugurat l’any 1927.

Als anys 50 l’església patix una sèrie de reformes deixant configurada l’església amb el seu actual aspecte. S’acaba l’altar l’any 1955, es canvia la teulada i es descobrix que els pilars i arcs, llavors emblanquinats, són de pedra arenosa per la qual cosa es retira la calç, mostrant la bellesa de la pedra tosca.

 

C/ de l´Abadia, 4 (La Xara)

Tel.: 965787967