UNED (Universitat Nacional d´Educació a Distància) 

Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 21 horas.

Pl. Jaume I, s/n

Tel.: 96 578 17 54
Fax.: 96 578 94 14
Email.: info@denia.uned.es

WEB
www.uneddenia.es